Sık Sorulan Sorular

Arabuluculuk ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.Tarafların çözüm üretemedikleri ortaya çıkması halinde Arabulucu taraflara son bir çözüm önerisinde bulunabilir.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucu’ya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucu’ya gidebilirsiniz.

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucu’ya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Arabulucuya başvurmakla dava açma hakkımdan vazgeçmiş mi olurum?

Hayır. Taraflar arabulucu’ya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Arabuluculuk sürecindeki tarafların yapmış olduğu teklifler, kabuller anlaşamama halinde ilerde mahkemede aleyhe delil olarak kullanılabilir mi?
Hayır, kullanılamaz. Arabuluculuk süreci gizlilik esaslarına tabidir. Arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan tüm yazılı belgeler ile yapılan teklifler ve kabuller gizlidir. Taraflar sadece arabuluculuk sürecinden önce ellerinde var olan belgeleri, anlaşmama halinde mahkemede delil olarak kullanabilir.
Arabulucuyu nasıl seçeceğim?
Taraflar arabulucu’yu, kendilerine yakın bir arabulucu’ya şahsen gidip başvurabilecekleri gibi, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi adresinde yer alan güncel arabulucu’lar listesinden seçebilirler.(Zorunlu arabuluculuk) Dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına giren iş hukuk uyuşmazlıklarında Adliyelerdeki Arabuluculuk Merkezine başvurmaları zorunludur.
Arabuluculuk sürecine avukatımla birlikte katılabilir miyim?

Evet. Arabuluculuk görüşmelerine vekilinizle birlikte katılabilirsiniz.

Avukatıma verdiğim genel dava vekaletnamesi yeterli midir?

Hayır. Arabuluculuk sürecinde vekilinizin sizi temsil etmesi için vekaletnamesinde bunun için özel yetkili olması gereklidir.

© 2019 Güven Arabuluculuk. Her Hakkı Saklıdır.