Asliye Hukuk Mahkemeleri Uyuşmazlıkları

  • Alacak davaları
  • İstirdat ve Menfi Tespit davaları
  • Tapu iptal ve Tescil davaları
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar ( kira kaybı tazminatı, ayıplı işler bedeli vs…)
  • Tazminat davaları
  • Trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları
  • Ecrimisil veya haksız işgal nedeniyle tahliye davaları
  • Fikri ve Sınaî Mülkiyet haklarına ilişkin davalar
  • Marka hukukuna ilişkin davalar
  • İpoteğin Fekki Davaları

© 2019 Güven Arabuluculuk. Her Hakkı Saklıdır.